Inzicht in sollicitant

persoonlijk profiel analyse

Bij de werving van management- en directiefuncties biedt Personnel Search IT Recruitment altijd een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) aan als onderdeel van het sollicitatieproces.

Wat is een persoonlijk profiel analyse

De Persoonlijk Profiel Analyse (PPA) is een online tool die de kwaliteiten, functioneren, werkgedrag en motivaties van toekomstige of huidige werknemers efficiënt in kaart brengt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de principes van de bekende DISC-gedragsanalyse.

Welke inzichten geeft een profielanalyse?

Een online profielanalyse biedt goed inzicht in de kernkwaliteiten van een sollicitant. Het inventariseert snel de sterke en zwakke punten, evenals karaktereigenschappen, motivatie en gedrag op de werkvloer. Daarnaast geeft de profielanalyse inzicht in de sociale en communicatieve vaardigheden van de kandidaat en hoe deze presteert onder druk.  

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van PPA-assessments. Daaruit blijkt dat deze een goede voorspeller zijn voor gedrag en prestaties op de werkvloer.

De toegevoegde waarde van een PPA in het sollicitatieproces

Zoals gezegd levert de PPA een heldere en gedetailleerde omschrijving van de sollicitant, zowel als persoon als op de werkvloer. In het sollicitatieproces voor management- en directiefuncties kan een PPA ook inzicht geven in de managementstijl. Hoe gaat iemand om met diens medewerkers? Kan de beoogde manager goed tegen druk? En past het karakter en functioneren bij wat de organisatie verwacht en vereist van iemand in een dergelijke functie?

Met deze waardevolle informatie kunnen recruiters, HR-managers en directieleden een weloverwogen keuze maken welke sollicitant het meest geschikt zou zijn om de vacature in te vullen.

Voordelen profielanalyse bij executive search

Inzicht in o.a. kernkwaliteiten en motivatie

Helpt keuze te maken tussen kandidaten

Match met bestaand team beter inschatten

Goede voorspeller gedrag & werkprestaties

Betrouwbaar & valide

Inbegrepen bij sollicitatieprocedure

Waarom en hoe zet Personnel Search de PPA in?

In het executive search recruitmentproces laat Personnel Search IT Recruitment altijd kandidaten een Persoonlijke Profiel Analyse uitvoeren. De sollicitant ontvangt de resultaten in een gedetailleerd rapport, waarna we deze gezamenlijk bespreken.

Hierbij kijken wij zowel naar de functionele criteria voor de rol als naar de vereiste en gewenste soft skills. Liggen de resultaten en inzichten in lijn met de verwachting? Zo niet, waar heeft dit mee te maken?

Vervolgens worden de resultaten gedeeld met de opdrachtgever bij het voorstellen van de kandidaat, mits de deze hier natuurlijk toestemming voor geeft. De opdrachtgever kan dan op basis van de gehouden sollicitatiegesprekken in combinatie met inzichten uit de PPA een doordachte keuze maken voor de sollicitant die het best bij de functie past.

Wilt u ook meer inzicht in uw sollicitanten voor management- en directiefuncties?

Als u kiest voor executive search via Personnel Search IT Recruitment is een Persoonlijk Profiel Analyse altijd onderdeel van het recruitmentproces. Zo kunnen wij u een compleet profiel geven van de kandidaat, van werkervaring tot werkgedrag. Dit geeft u de handvaten om weloverwogen een nieuwe manager of directeur aan te nemen.

Meer weten?
Neem contact op via onderstaand formulier